Jubileumsregattan/Granskärsregattan den 19 augusti 2023

  • 8 aug 2023

Inbjudan till jubileumsregattan/Granskärsregattan lördagen den 19/8.

Anmäl dig på facebook eller ring Michael Mattsson tel 072-2312504. Skriv skepparens namn, båtnamn, telefonnummer samt SRS-tal. Swisha startavgift 150:-/båt till 1231606052. Det går också bra att maila till michael.mattsson2@gmail.com

Regler

På en tävling ska den som är ansvarig ombord vara medlem av en klubb ansluten till SSF.

Båtar, eller båtar med tävlande från Ryssland eller Belarus får inte delta.

Tävlingen genomförs i överenstämmelser med Kappseglingsreglerna, Skandinaviska och Svenska Seglarförbundet föreskrifter, Standardseglingsföreskrifterna Appendix S med tillägg samt SRS-reglerna.

Båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för “short-handedkappsegling” enligt SSF:s båtdatablad.

Tävlingen genomfördes som blå nivå.

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet. Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klassregler förbjuder sådan.

Klassindelning

Öppen klass

Doublehandhanded

För att bilda en egen klass krävs minst 3 båtar.

Tidsprogram

08:15-08:55 Incheckning i klubbhuset Granskär.

09:00 Rorsmansmöte i klubbhuset Granskär.

10:30 Start

Startförfarande

  • 5 min före start -klassflagga vit, skott
  • 4 min före start - flagga P, signal
  • 1 min före start- flagga P tas ner, signal
  • Start- klassflagga tas ner, skott
  • Enskild återkallelse vid tjuvstart. Tutande tills felande båt återvänt till startlinjen.

Maxtid

Om ingen båt passerat Hällgrund före kl 15:00 annulleras kappseglingen.

Prisutdelning

Ca. 60 min efter sista båt i mål och 15 min efter skott sker prisutdelning.

Priser: Vandringspriser, Glas, Helt Enkelts utlottningspris

Banan

Start utanför Granskär.

Röd Ljusboj H8 om styrbord

Ytterriskans ljusboj om styrbord

Mellan röd och grön prick väst om Lövgrund

Purruts fyr om babord

Nordprick Klubbgrund om babord

Hällgrund om babord

Grön prick sydväst om Vitgrund (den södra av de gröna prickarna) om babord

Lövbrännan om styrbord

Ljusboj söder om Staffansgrund om babord

Röd Ljusboj H8 om babord

Målgång i förlängningen av Kryssarklubbens brygga i Granskärsviken.

Banan kan kortas vilket meddelas vid Rorsmansmöte.

Kommunikation

Vhf Kanal 72

072-2312504

Meddela tävlingsledningen på telefon om ni bryter tävlingen.

Protester

Lämnas till tävlingsledningen skriftligen senast 30 min. efter sista båt gått i mål.