Nyheter

Fråga/Svar - Årsmöteshandlingar

  • 30 apr 2021

Remisstiden för frågor på årsmöteshandlingar har gått ut, och utöver några mindre hittade skrivfel har en formell fråga inkommit. Fråga och svar från styrelsen ges nedan.

Årsmöteshandlingar 2021

  • 21 apr 2021

Som tidigare annonserats genomförs årsmötet per korrespondens p.g.a. pandemisituationen. Nu finns handlingar tillgängliga här på hemsidan.