Detta gäller vid skärpt eldningsförbud

  • 13 jun 2023

En sammanfattning kring hur vi ska förhålla oss till skärpt eldningsförbud på Granskär.

Sammanfattning från länsstyrelsen

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser på allmän plats till exempel i parker.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.

Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Du får fortfarande grilla på egen tomt förutsatt att det inte finns risk för brandspridning. Bor du enskilt nära skogen får du också grilla men var aktsam och tänk efter så att inte gnistor kan sprida sig.

Det är fortfarande tillåtet att använda vedeldad badtunna och bastu men bör göras med stor aktsamhet.

Vad innebär skärpt eldningsförbud på Granskär

Grilla med kol kan göras i kolgrillarna vid klubbhuset under förutsättning att:

  • Grillarna är under ständig uppsikt
  • Grillarna står stadigt och inte riskerar att blåsa omkull
  • Grillarna står på lämpligt ställe i förhållande till vinden
  • Det finns hinkar med vatten framställda vid grillarna
  • Grillarna lämnas ej med glödande kol efter att grillningen är klar
  • Askan från grillarna blötläggs i hink med vatten innan du lämnar grillen

Det är tillåtet att använda bastun men det bör göras med stor aktsamhet.

  • Avstå att tända bastun om du känner dig minsta osäker över om det går att genomföra på ett brandsäkert sätt
  • Askan från bastun blötläggs i hink med vatten när askfatet töms från bastuaggregatet

 

Ingen annan eldning är tillåten på ön, inte heller i grillhuset i hamnen.

 

Grillning och bastubad sker på eget ansvar, gör alltid en rimlighetsbedömning utifrån rådande situation. Kom ihåg att du ansvarar för att inte starta en brand.

 

Håll er alltid uppdaterad vad som gäller via kommunen, brandförsvarets och länsstyrelsen hemsidor. Förbudet kan komma att skärpas eller lättas beroende på rådande vädersituation.

 

SK Surfing styrelse