Höstmötet inställt!

  • 30 jul 2020

P.g.a. den pågående pandemin är höstmötet den 14/8 inställt

Eftersom vi ska undvika folksamlingar under den pågående pandemin med Covid-19 har styrelsen beslutat att ställa in höstmötet den 14/8. Medlemmar som har synpunkter på verksamheten eller frågor till styrelsen uppmanas istället att maila till info@sksurfing.se