Helt Enkelt Granskärsregattan

Detaljer

19 aug - 19 aug

Granskär, Gävle

Information

Seglingsföreskrifter 

Helt Enkelt  Granskärsregattan

Lördagen 19 Augusti 2023

Anmälan

Anmäl dig på facebook eller ring Michael Mattsson tel 072-2312504. Skriv skepparens namn, båtnamn, telefonnummer samt SRS-tal. Swisha startavgift 150:-/båt till 1231606052. Det går också bra att maila till michael.mattsson2@gmail.com

På en tävling ska den som är ansvarig ombord vara medlem av en klubb ansluten till SSF. 

Båtar, eller båtar med tävlande från Ryssland eller Belarus får inte delta.

Regler

Tävlingen genomförs i överenstämmelser med Kappseglingsreglerna, Skandinaviska och Svenska Seglarförbundet föreskrifter, Standardseglingsföreskrifterna Appendix S med tillägg samt SRS-reglerna. 

 

Båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för “short-handedkappsegling” enligt SSF,s båtdatablad.

Tävlingen genomfördes som blå nivå.

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet. Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klassregler förbjuder sådan.

Klassindelning

Öppen klass

Doublehandhanded

För att bilda en egen klass krävs minst 3 båtar.

Tidsprogram:


08:15-08:55 Incheckning i klubbhuset Granskär.

09:00 Rorsmansmöte i klubbhuset Granskär. 

10:30 Start

Startförfarande

5 min före start -klassflagga vit,  skott

4 min före start - flagga P, signal 

1 min före start- flagga P tas ner, signal

Start- klassflagga tas ner, skott

Enskild återkallelse vid tjuvstart. Tutande tills felande båt återvänt till startlinjen. Max 4 min

Maxtid

Om ingen båt passerat  Hällgrund före kl 15:00 annulleras kappseglingen.

Prisutdelning

Ca. 60 min efter sista båt i mål och 15 min efter skott sker prisutdelning.


Priser:
Vandringspriser

Glas

Helt Enkelt:s utlottningspris

 

Banan:


Start utanför Granskär. 


Röd Ljusboj H8 om styrbord

Ytterriskans ljusboj om styrbord

Mellan röd och grön prick väst om Lövgrund

Purruts fyr om babord

Nordprick Klubbgrund om babord

Hällgrund om babord

Grön prick sydväst om Vitgrund (den södra av de gröna prickarna) om babord

Lövbrännan om styrbord

Ljusboj söder om Staffansgrund om babord

Röd Ljusboj H8 om babord

Målgång i förlängningen av Kryssarklubbens brygga i Granskärsviken.

Banan kan kortas vilket meddelas vid Rorsmansmöte.

Kommunikation

Vhf Kanal 72

072-2312504

Meddela tävlingsledningen på telefon om ni bryter tävlingen.

Protester:


Lämnas till tävlingsledningen skriftligen senast 30 min. efter sista båt gått i mål.

 

Välkomna önskar 

Michael Mattsson Ordf. Seglingskommittén

 

 
 


Ledare

Michael Mattsson

Michael Mattsson